Doučovanie

School Children

Je primárne zamerané  na doučovanie žiakov ZŠ (5. -9. ročník) v  predmetoch:

Slovenský jazyk 

Matematika

 

Ďalej sa zameriava na úspešné zvládnutie testovania a prijímacích skúšok:

Príprava na Testovania 5,9

Príprava na prijímačky na 8-ročné a bilinguálne gymnáziá, stredné školy

Zlepšenie známok v škole


Ak prihlásite svoje dieťa na doučovanie, jeho šanca na prijatie na školu sa len znásobí. Urobte pre svoje dieťa maximum. Prihláste svoje dieťa na doučovanie, umožnite mu zároveň zlepšiť svoje výsledky v škole.

Jazykové kurzy

Cudzie jazyky sa stávaju prioritou nášho života. Využite teraz príležitosť a prihláste svoje dieťa alebo seba na

kurz cudzieho jazyka. Ak má dieťa už nejaký základ, môže sa pokojne ďalej zdokonaľovať v cudzom jazyku.

Pri výučbe kladieme dôraz na komunikáciu výlučne v danom cudzom jazyku a princíp: spievaj, hraj a uč sa.

 

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

 

images+.jpg


Voľnočasové aktivity

Ponúkame aktivity, v ktorých deti majú možnosť tráviť čas zmysluplne, zdokonaľovať svoje zručnosti, rozvíjať logické myslenie, tvoriť ako tím, zaujímať sa a snaziť sa vlastným pričinením zlepšovať život vo svojom okolí.

Elementary Classroom

* Doučovanie a jazykové kurzy pre deti, mládež a aj dospelých prebiehajú v malých skupinkách

(max. 5 detí).


Citáty známych ľudí

 

“Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.”

Flora Lewis,

americká novinárka

 

Teens & Library