Termíny, Cenník Doučovania a Kurzov pre školský rok 2020/2021.
download (1).png

MOMENTÁLNE JE MOŽNÉ IBA ONLINE DOUČOVANIE.

Kurzy neprebiehajú počas štátnych sviatkov a školských prázdnin. Ponuka kurzov je postupne dopĺňaná.Je možné prihlásiť sa do už rozbehnutého kurzu, pokiaľ je voľné miesto. Napíšte nám, kedy si  želáte začať. Počet žiakov v skupine je max. 5.

Príprava na testovanie T9

KURZ
   A

Testovanie T9, príprava na prijímacie skúšky na bilinguálne gymnáziá, stredné školy

Dôležité termíny:

1.,2. Apríl 2020 - Testovanie T9

Tieto kurzy sú určené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia testovania T9 a prijímačiek. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy.

slovakia.png
Slovenský jazyk

Predmet: Slovenský jazyk

Termín:    máme ešte jedno voľné miesto v skupine

Obsah:    1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne

                (štvrtok, 15:50 - 16:35)

Cena:      8 EUR/hodina

images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika

Termín:   máme ešte  voľné miesto v skupine
Obsah:   1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne

                (utorok, 15:00 - 15:45)

Cena:      8 EUR/hodina

Príprava na prijímačky na gymnáziá a SŠ

KURZ
   B

Dôležité termíny:

marec, apríl 2020 - Termín prijímacích skúšok na bilinguálne gymnáziá

Tieto kurzy sú určené pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia  prijímacích skúšok na bilinguálne gymnáziá. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy.

slovakia.png
Slovenský jazyk

Predmet: Slovenský jazyk

Termín:    máme ešte  voľné miesto v skupine

Obsah:    1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne

                (štvrtok, 15:50 - 16:35)

                 

Cena:      8 EUR/hodina

images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika

Termín:    máme ešte  voľné miesto v skupine
Obsah:    1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne (utorok, 15:00 - 15:45)

        

Cena:      8 EUR/hodina

Príprava na prijímačky na bilinguálne gymnáziá

Príprava na T5 a na prijímačky na 8-ročné gymnázium

KURZ
   C

Dôležité termíny:

20.11.2019 -  Testovanie T5

11., 14.5. 2020 - Termín prijímacích skúšok na 8- ročné gymnáziá

Tento kurz je určený pre žiakov 5. ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia testovania T5 a prijímacích skúšok na 8- ročné gymnáziá. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy..

Predmet: Slovenský jazyk

Termín:    máme ešte voľné miesto v skupine

Obsah:    1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne (štvrtok 15:00 - 15:45 )

          

Cena:       8 EUR/hodina

Slovenský jazyk
slovakia.png
images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika

Termín:    máme ešte voľné miesto v skupine

Obsah:    1 hodina je 45 minút

Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne (utorok, 14:15 - 15:00)

Cena:       8 EUR/hodina

Anglický jazyk

KURZ
  AJ

Dôležité

Kurz Anglický jazyk pre 4. a 5. ročník ZŠ 

Kurz Anglický jazyk pre 6. a 7. ročník ZŠ

Kurz Anglický jazyk pre 8. a 9. ročník ZŠ 

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 

Kategória: 4.,5. ročník ZŠ 

Termín:     skupina je už obsadená

Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne (streda, 15:00 - 15:45)

Cena:        8 EUR/hodina

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 

Kategória: 6. a 7. ročník ZŠ 

Termín:     skupina je už obsadená
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne (streda, 16:00 - 16:45)

Cena:        8 EUR/hodina

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 

Kategória: 8. a 9. ročník ZŠ    

Termín:     máme ešte jedno voľné miesto v skupine
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne (streda, 17:00 - 17:45)

Cena:        8 EUR/hodina

Taliansky jazyk

KURZ
   T

Dôležité

Kurz Taliansky jazyk pre 5.až 9. ročník ZŠ 

Kurz Taliansky jazyk pre Dospelých

italy.png
  Taliansky jazyk

Predmet:   Taliansky jazyk 

Kategória: 5. -9. ročník ZŠ 

Termín:     Začiatok kurzu je zatiaľ neurčený.
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        8 EUR/hodina

italy.png
  Taliansky jazyk

Predmet:   Taliansky jazyk 

Kategória: Dospelí

Termín:      Začiatok kurzu je zatiaľ neurčený.
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        10 EUR/hodina

Španielsky jazyk 

KURZ
   Š

Dôležité

Kurz Španielsky jazyk  pre 5.až 9. ročník ZŠ 

Kurz Španielsky jazyk  pre Dospelých

spain.png
Španielsky jazyk

Predmet:   Španielsky jazyk  

Kategória: 5. -9. ročník ZŠ 

Termín:      Začiatok kurzu je zatiaľ neurčený.
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        8 EUR/hodina

spain.png
Španielsky jazyk

Predmet:   Španielsky jazyk  

Kategória: Dospelí

Termín:      Začiatok kurzu je zatiaľ neurčený.
Obsah:      1 hodina je 45 minút

Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        10 EUR/hodina

Nemecký jazyk 

KURZ
   N

Dôležité

Kurz Nemecký jazyk  pre 4. ročník ZŠ 

Kurz Nemecký jazyk  pre 5.až 7. ročník ZŠ 

Kurz Nemecký jazyk  pre 8.,9. ročník ZŠ 

Predmet:   

Nemecký jazyk, máme ešte voľné miesto v skupinách

začiatočníci

1 hodina je 45 minút- 1 x týždenne (pondelok, 16:00 - 16:45)

1 hodina je 45 minút- 1 x týždenne (štvrtok, 16:40 - 17:25)

8 EUR/hodina

Nemecký jazyk
germany.png

Kategória: 

Termín: 

Cena:  

germany.png
Nemecký jazyk

Nemecký jazyk, máme ešte voľné miesto v skupinách 

pokročilí

1 hodina je 45 minút - 1 x týždenne (pondelok, 14:15 - 15:00)

pokročilí  

1 hodina je 45 minút - 1 x týždenne (streda, 14:15 - 15:00)

8 EUR/hodina

Predmet:   

Kategória: 

Termín: 

Kategória:

Termín:  

Cena:  

Kategória:

Termín: