Termíny, Cenník Doučovania a Kurzov pre školský rok 2020/2021.
download (1).png

MOMENTÁLNE JE MOŽNÉ IBA ONLINE DOUČOVANIE.

Kurzy neprebiehajú počas štátnych sviatkov a školských prázdnin. Ponuka kurzov je postupne dopĺňaná.Je možné prihlásiť sa do už rozbehnutého kurzu, pokiaľ je voľné miesto. Napíšte nám, kedy si  želáte začať. Počet žiakov v skupine je max. 5.

Príprava na testovanie T9

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   A

Testovanie T9, príprava na prijímacie skúšky na bilinguálne gymnáziá, stredné školy

Dôležité termíny:

Tieto kurzy sú určené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia testovania T9 a prijímačiek. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy.

slovakia.png
Slovenský jazyk

Predmet: Slovenský jazyk
Termín:    kurz zatiaľ nezačal
Obsah:    1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne
               

Cena:      8 EUR/hodina

images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika
Termín    kurz zatiaľ nezačal
Obsah:   1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne
               

Cena:      8 EUR/hodina

Príprava na prijímačky na gymnáziá a SŠ

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   B

Dôležité termíny:


 

Tieto kurzy sú určené pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia  prijímacích skúšok na bilinguálne gymnáziá. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy.

slovakia.png
Slovenský jazyk

Predmet: Slovenský jazyk
Termín     kurz zatiaľ nezačal
Obsah:    1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne
           
                 
Cena:      8 EUR/hodina

images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika
Termín     kurz zatiaľ nezačal
Obsah:    1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod - 1 x týždenne
        
Cena:      8 EUR/hodina

Príprava na prijímačky na bilinguálne gymnáziá

Príprava na T5 a na prijímačky na 8-ročné gymnázium

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   C

Dôležité termíny:

 

Tento kurz je určený pre žiakov 5. ročníka základnej školy, ktorí sa zúčastnia testovania T5 a prijímacích skúšok na 8- ročné gymnáziá. So žiakmi sú preberané jednotlivé testy, v SJ sú doplnené diktáty, pravopisné cvičenia, práce s literárnym textom a gramatické úlohy, na MAT logické úlohy, náročnejšie príklady, ktoré sú obvyklé na testoch, zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy..

Predmet: Slovenský jazyk
Termín:    kurz zatiaľ nezačal
Obsah:    1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne
         
Cena:       8 EUR/hodina

Slovenský jazyk
slovakia.png
images.jpg
     Matematika

Predmet: Matematika
Termín:    kurz zatiaľ nezačal
Obsah:    1 hodina je 45 minút
Priebeh:  1 hod. 1 x týždenne

Cena:       8 EUR/hodina

Anglický jazyk

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
  AJ

Dôležité

Kurz Anglický jazyk pre 4. a 5. ročník ZŠ 

Kurz Anglický jazyk pre 6. a 7. ročník ZŠ

Kurz Anglický jazyk pre 8. a 9. ročník ZŠ 

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 
Kategória: 4. až 6. ročník ZŠ- máme ešte 2 voľné miesta v skupine
Termín:     začiatok kurzu - október 2021
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne (streda, 15:00 - 15:45)

Cena:        8 EUR/hodina

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 
Kategória: 7. až 9. ročník ZŠ- máme ešte 1 voľné miesto v skupine
Termín:     začiatok kurzu - október 2021
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne (streda, 16:00 - 16:45)

Cena:        8 EUR/hodina

britain.png
  Anglický jazyk

Predmet:   Anglický jazyk 
Kategória: 8. a 9. ročník ZŠ    
Termín:    
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        8 EUR/hodina
 

Taliansky jazyk

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   T

Dôležité
Kurz Taliansky jazyk pre 5.až 9. ročník ZŠ 
Kurz Taliansky jazyk pre Dospelých
 

italy.png
  Taliansky jazyk

Predmet:   Taliansky jazyk 
Kategória: 5. -9. ročník ZŠ 
Termín:      kurz zatiaľ nezačal
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        8 EUR/hodina

italy.png
  Taliansky jazyk

Predmet:   Taliansky jazyk 
Kategória: Dospelí
Termín:      kurz zatiaľ nezačal
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        10 EUR/hodina

Španielsky jazyk 

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   Š

Dôležité

Kurz Španielsky jazyk  pre 5.až 9. ročník ZŠ 

Kurz Španielsky jazyk  pre Dospelých

spain.png
Španielsky jazyk

Predmet:   Španielsky jazyk  
Kategória: 5. -9. ročník ZŠ 
Termín:      kurz zatiaľ nezačal
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        8 EUR/hodina

spain.png
Španielsky jazyk

Predmet:   Španielsky jazyk  
Kategória: Dospelí
Termín:      kurz zatiaľ nezačal
Obsah:      1 hodina je 45 minút
Priebeh:    1 hod - 1 x týždenne

Cena:        10 EUR/hodina

Nemecký jazyk 

ending-a-school-year-featured-image.png
KURZ
   N

Dôležité
Kurz Nemecký jazyk  pre 4.až 6. ročník ZŠ 
Kurz Nemecký jazyk  pre 7.až 9. ročník ZŠ 

 

Predmet:   

Nemecký jazyk - kurz prebieha
4.až 6. ročník ZŠ - máme ešte 3 voľné miesta v skupine
1 hodina je 45 minút- 1 x týždenne (pondelok, 13:30 - 14:15)

8 EUR/hodina

Nemecký jazyk
germany.png

Kategória: 

Termín: 

Cena:  

germany.png
Nemecký jazyk

Nemecký jazyk- kurz prebieha
7.až 9. ročník ZŠ -máme ešte 2 voľné miesta v skupine
1 hodina je 45 minút - 1 x týždenne (utorok, 17:30 - 18:15)
7.až 9. ročník ZŠ -skupina je už obsadená
1 hodina je 45 minút - 1 x týždenne (štvrtok, 17:30 - 18:15)


8 EUR/hodina

Predmet:   

Kategória: 

Termín: 

Kategória:

Termín:  

Cena: